Hoitolassa sinua palvelee kolme jalkojenhoidon ammattilaista.

Kirsi, Maija ja Katja